MDDr. Dominika Hulová lékářka

Obor Zubní lékařství absolvovala v roce 2014 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia vycestovala na zahraniční stáže do Německa, Rakouska, absolvovala četné stáže i v tuzemsku a na Slovensku. Po studiu pracovala několik let jako zubní lékař ve Vazební věznici v Brně, Dětské nemocnici v Brně, na soukromé klinice Dens Caninus ve Slavonicích a v Zbýšově. Od roku 2017 působí i na Chirurgickém oddělení Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Současně slouží na zubní pohotovosti v Úrazové nemocnici a pracuje na soukromé klinice Dens Caninus v Oslavanech. Kromě toho menežuje dobročinnou organizaci Dnes pomáhám, z.s. v Brně.

Mezi její zájmy patří běh na dlouhé tratě, konstruování taktické výstroje a historie.

MUDr. Pavel Krejzlík

Provozní doba 7:00 – 15:30

Číslo bankovního účtu: 107-3046290297/0100