MDDr. Čeněk Černoch Odborný lékař

Promoval s vyznamenáním na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia byl členem Akademického senátu LF MU a Akademického senátu MU. V průběhu studia si rovněž aktivně rozvíjel své klinické zkušenosti na mnohých službách zubní pohotovosti v Úrazové nemocnici a Chirurgickém oddělení Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde v současnosti také pracuje. Kromě klinické činnosti se věnuje i činnosti vědecké, o čemž svědčí jeho probíhající doktorské studium na Masarykově univerzitě.
Mezi jeho zájmy patří lyžování, společenské tance a cestování.

MUDr. Pavel Krejzlík

Provozní doba 7:00 – 15:30

Číslo bankovního účtu: 107-3046290297/0100